Healthy planet na konferenci Myšlení první ligy

     Healthy planet podporuje nejen projekty ohledně sportu a výživy, ale i myšlení.
     Řečníci Adela Banášová, Jan Mühlfeit a Marián Jelínek z konference Myšlení první ligy si pochutnali na našich dobrotách v dárkových balení. Předali nám hodně inspirace na články pro Vás. Budeme V nich hovořit nejen o zdravém těle ale io zdravé duši a cestě k Vašemu štěstí.

     Nevíte o čem mluvíme?
     Myšlení první ligy je cesta od myšlení k úspěchu. Můžete zjistit, proč je správné myšlení základem pro dosažení úspěchu a jako kráčet cestou od nastavení myšlení k dosažení úspěchu.

     Proč jsme si vybrali podpořit právě Myšlení první ligy?
     Když myslíte jako lidé v první lize, tak se do ní s největší pravděpodobností i dostanete, proto jsme to chtěli vyzkoušet. Kromě toho jsme si vyslechli 3 osobnosti, které dosáhly výrazné úspěchy v různých oblastech. Tak abychom Vám je mohli zprostředkovat v našem článku.
Správným myšlením, nalezením smyslu života a seberealizace můžete dosáhnout šťastnější život. K tomu, abyste správně mysleli a dosáhly šťastnější život, musíte nejprve nejprve poznat sama sebe a vědět o sobě jako zevnitř, tak i z vnějšku. Zaměřte se na své silné a slabé stránky, abyste mohli změnit své myšlení. S myšlením souvisí i láska, ze které vždy vzejde nejlepší skutek, úmysl i ta nejmoudřejší myšlenka.

 

CHIA POWER® PONUKA