1.Způsob objednávání

Zboží je možné objednat on-line přímo na našich stránkách. Objednávku můžete zaslat také e-mailem na naši e-mailovou adresu info@chiaoriginal.cz.   Objednávky zaslané do pondělí, zasíláme přes Českou poštu každou středu. Pokud by nastala změna, zasíláme email. Zboží dodáváme do BIO prodejen a přes internetový obchod na dobírku.

2. Povinnosti prodávajícího

Zavazujeme se zákazníkům dodat:

  • Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
  • Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
  • Zboží, které bude kvalitně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Nezodpovídáme za:

  • Poškození zásilky zaviněné poštou nebo kurýrem.
  • Zpožděné doručení zboží zaviněné poštou nebo kurýrem.
  • Zpožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
  • Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (pěstovatele) v důsledku jakéhokoli omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
  • Výběr zboží zákazníkem. Pokud po převzetí zásilky zákazník zjistí, že zboží už má nebo neodpovídá jeho představám. Takovéto zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv chyb nám tyto bezodkladně oznámit.
Zaplatit za zboží kupní cenu (cena zboží a poštovného) ve výšce a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního jako i opětovného doručení zboží.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené na naší internetové stránce jsou platné v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považovaná za zaplacenou až připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírky. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojená ke každé zásilce, a která slouží zároveň i jako záruční list.

5. Dodací podmínky

Objednávky vyřizujeme průběžně a jednorázově. Orientační doba expedice je do tří dnů od data objednání. Objednávky se zasílají najednou – tj. dobu expedice pro celou objednávku je nutné počítat podle výrobku s nejdelší dobou expedice 3 týdny.  Může se však stát, že navzdory naší maximální snaze, je Vámi zvolené zboží dočasně vyprodané.

6. Termín dodání

Dodací lhůta je nejpozději do 3 týdnů po obdržení objednávky. Tento termín je však hraniční, zákazník většinou obdrží objednávku do 3 dnů od objednání a úhrady. Každou objednávku se snažíme vyřídit v co nejkratším termínu. V případě, že objednané zboží nebude možné zaslat podle výše uvedené dodací lhůty, oznámíme Vám předpokládaný termín dodání a vyžádáme si Váš souhlas. Stav vaší objednávky si můžete prohlédnout po zaregistrování. Pokud zásilku neobdržíte po uplynutí 2 týdnů, doporučujeme informovat se u nás telefonicky, případně e-mailem. Stává se totiž, že zákazníci nedostanou oznámení z pošty o uložení zásilky.

7. Způsob dodání

Objednané zboží zasíláme přepravní službou. Ke každé objednávce přikládáme fakturu, která slouží zároveň jako dodací list.

8. Poštovné

Dle platného aktuálního ceníku přepravní služby. U platby převodem, popřípadě vkladu hotovosti přímo na účet je třeba uvést číslo vaší faktury jako variabilní symbol.

9. Záruční doba

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Přiložený doklad o prodeji slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná v den odevzdání zboží k doručení České poště nebo kurýrní službě. Práva a povinnosti kupujícího se řídí podle Občanského zákoníku.

10. Zrušení objednávky

Pokud po odeslání objednávky do 10.00 h následujícího dne zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, případně jste se zmýlili v objednávce, máte možnost zrušit objednávku bez uvedení důvodu. Zrušení nám zašlete na emailovou adresu info@chia.sk nebo telefonicky na číslo +420 739 556 991 . Obratem vám pošleme potvrzení o zrušení objednávky.

11. Reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky z pošty si ještě na místě zkontrolujte zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhnutý obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Může se totiž stát, že pracovníci pošty nebo doručovací služby poškodí zásilku nevhodnou manipulací. Na již převzaté zásilky reklamce nepřijímáme. V případě, že vám přišla zásilka poškozená a nepřevzali jste jí, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem( info@chia.sk ). V tomto případě Vám pošleme novou zásilku.

Reklamace se vztahuje jen na:

prokázatelně poškozené zásilky, které byly zjištěné ihned po doručení zboží

Reklamace se nevztahuje na:

chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží

Postup při reklamaci

Aby mohla být Vaše reklamace akceptována je nutné dodržet nekolik pravidel:

Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a doklad o prodeji. Pokud zjistíte při převzetí zboží chyby, je vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu( info@chia.sk ), nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
V případě, že zjistíte výrobní chyby, je potřebné nejdříve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii dokladu o prodeji, který jsme poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Reklamované zboží vám vyměníme za jiné, které si vyberete nebo vám vrátíme peníze. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Pri zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata.

Doba vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostředníctvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku Vás budeme informovat prostředníctvím e-mailu, pokud se nedohodneme jinak. Oprávněná reklamace včetně odstranění chyby bude vyřízená na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

12.Ochrana osobních údajů

Za účelem vyřízení vaší objednávky si musíme uložit vaše osobní údaje. Poskytnutí údajů je z vaší strany dobrovolné. Vyplněním objednávacího formuláře dávate souhlas s použitím, zpracováním a uložením vašich osobních údajů do naší databáze. Kdykoli máte právo písemně tento souhlas odvolat.

13. Závěrečné ustanovení

Práva zákazníka ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů zůstávají těmito podmínkami nedotknuté. Prodávající ani kupující nezodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, jestliže toto zpoždění bylo způsobené okolnostmi vylučujícími zodpovědnost a tato strana má právo na přiměřené prodĺoužení

lhůty při plnění svých závazků.