Tato stránka byla vyvinuta pro potřeby HEALTHY PLANET sro. Prohlížení této internetové stránky je bez jakýchkoliv omezení. HEALTHY PLANET s.r.o. odpovídá za obsah a strukturu nacházející se na jejích stránkách, avšak neodpovídá za obsah a strukturu stránek, na které odkazuje a které nejsou v jejím vlastnictví.

HEALTHY PLANET s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a struktury těchto stránek a na změnu těchto všeobecných podmínek.

Všechny texty, obrázky, značky, údaje a další informace podléhají zákonu o autorském právu a dalším souvisejícím ustanovením a jsou majetkem HEALTHY PLANET sro nebo třetích stran smluvně vázaných s HEALTHY PLANET sro. Používání jakýchkoliv textů, obrázků, značek, údajů a dalších informací je možné pouze s písemným souhlasem HEALTHY PLANET sro.

Všechny osobní údaje získává HEALTHY PLANET sro od uživatelů stránky s jejich souhlasem, používá je pouze k účelu, za kterým je získala (kontakt, poptávka, otázky a odpovědi) a jedná s nimi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.